Paramount + Mở rộng đầu ra phim Bắt đầu với phim kinh dị 'Infinite' của Mark Wahlberg

Các streamer có kế hoạch phát sóng trung bình một bộ phim gốc một tuần vào năm 2022.