'Người cung cấp thông tin' & Ba Sê-ri TV góc cạnh khác của bạn để xem trên video của Amazon Prime

Bộ phim kinh dị khủng bố của BBC nói về 'những hành động có ý nghĩa dẫn đến những hậu quả và thảm kịch ngoài ý muốn', EP Nicholas Brown nói.