CÁI KHIÊN. Stars Chloe Bennet và Brett Dalton đã có cuộc hội ngộ hoạt hình trên Disney Junior

Brett Dalton và Chloe Bennet đã trở lại với nhau, nhưng không phải trong Marvel Ag Agents of S.H.I.E.L.D., nơi họ chơi trò yêu nhau ghẻ lạnh Ward và Skye. Các ngôi sao khoa học viễn tưởng nổi tiếng đang tham gia lại bộ phim hoạt hình đình đám của Disney Junior Jake và Never Land Pirates, như những con vẹt biết hát! Video clip, xem trước và phỏng vấn eTV của họ