'Những người giữ nhà' của Netflix sẽ trở thành người tiếp theo 'Làm kẻ giết người'? (VIDEO)

Loạt phim tài liệu gồm bảy phần của Ryan White nhìn vào vụ giết người chưa được giải quyết lâu dài của một nữ tu ở Baltimore.