Kardashians & Jenners đến Hulu với quan hệ đối tác nhiều năm

Gia tộc Kardashian / Jenner thông báo 'thỏa thuận nội dung toàn cầu' kéo dài nhiều năm với streamer.


Chụp lén ‘theo kịp với nhà Kardashians’: Phần cuối cùng (VIDEO)

Sau 14 năm 20 mùa giải, gia đình Kardashian-Jenner sẽ nói lời chia tay với E!


7 khoảnh khắc chúng tôi hy vọng mùa cuối cùng của 'Theo kịp với các bản cover của Kardashians'

Các E! chương trình thực tế có nhiều tháng tranh cãi về Kardashian-Jenner để tóm tắt lại, và chúng tôi ở đây vì điều đó.


10 khoảnh khắc hàng đầu kể từ khi 'theo kịp Kardashians'

Gia tộc đặc quyền không nao núng đã trở lại, và chúng tôi chỉ có sáu từ: 'Kim, có những người đang chết.'