Người dẫn chương trình 'Nhật ký của lòng tốt' Leon Logothetis tiết lộ bí mật để sống một cuộc sống tử tế

Trong phần 2 của loạt Netflix / BYUtv, Logothetis thực hiện hành trình từ Alaska đến Argentina.