Đáng xem: 'Cột mốc của SVU,' Đêm chung kết của mẹ, 'Klepper' trên đường

Và đừng bỏ lỡ 'Tập áp chót của Lý thuyết Big Bang.