Có cái nhìn đầu tiên về Sê-ri mới của Disney XD, Lab Rats: Elite Force

Xem một bức ảnh độc quyền của nhóm mới và xem video lén lút của nhóm trong hành động.