Huyền thoại huyền thoại: Xem một clip từ sitcom Mockumentary mới (VIDEO) của Nick

Trường trung học không khởi đầu tốt cho Sam Duda trong buổi ra mắt loạt phim sitcom mới của Nickelodeon