Người dẫn chương trình 'Vị trí huyền thoại' Josh Gates khi đưa người xem xuống đường ít nói

Chương trình Travel Channel đưa người xem đến những nơi chưa biết.