Cái nhìn đầu tiên: LEGO Group công bố chương trình truyền hình Nexo Knight, nhân vật nhỏ và hơn thế nữa

Người khổng lồ đồ chơi đang trong một cuộc thập tự chinh cho nhượng quyền giải trí tiếp theo của nó.