Nick Cannon tổ chức Sê-ri Spinoff 'Lip Sync Battle' cho Nickelodeon

Cannon sẽ được tham gia bởi ngôi sao truyền thông xã hội 14 tuổi JoJo Siwa để cung cấp bình luận về việc trẻ em hát nhép theo những bài hát yêu thích của chúng.