Gặp gỡ những người phụ nữ đứng sau cuộc đời 'Trình bày PD trực tiếp: Phụ nữ đi tuần tra'

Bài thuyết trình đặc biệt sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng 6 trên Trọn đời.


Người xem 'Live PD' đang giúp các trường hợp bẻ khóa A & E như thế nào

Các tài liệu thành công đưa khán giả của nó vào nhiệm vụ.


A & E Hủy bỏ 'PD trực tiếp', Người dẫn chương trình Dan Abrams đã 'thuyết phục chương trình sẽ tiếp tục'

Mạng ban đầu đã kéo chương trình từ lịch trình của nó vào cuối tuần ngày 5 tháng Sáu.