Ewan McGregor & Charley Boorman đánh vào con đường mở trong đoạn giới thiệu 'Long Way Up' (VIDEO)

Xem những người bạn tốt nhất thực hiện một chiến công đầy tham vọng trong kho tài liệu.