Hồi tưởng về ‘Con thuyền tình yêu’ với Donny Osmond hai người trong nhiều thập kỷ

Anh ấy đóng vai một ca sĩ mới nổi (tự nhiên), người xấu hổ vì nguồn gốc quê hương của mình.