Cái nhìn đầu tiên: 'Marlon' Teaser Promising Season 2 sẽ là một 'Bước lên' (VIDEO)

Mùa thứ hai của sitcom gia đình độc đáo của NBC trở lại vào ngày 14 tháng Sáu.