‘Đầu bếp nghiệp dư hàng đầu,’ Mandy Patinkin’s ‘Good Fight’, A Month of Elvis, Martha Gets Down and Dirty, ‘No Sudden Move’

Một danh sách kiểm tra quan trọng có chọn lọc của TV Thứ Năm đáng chú ý.