Emmys 2017: 'Master of none' tạo nên lịch sử với chiến thắng bằng văn bản hài

Lena Waithe, người đồng chiến thắng cảm thấy thế nào về việc tạo nên lịch sử cho tập phim 'Lễ Tạ ơn'?