Oprah Winfrey và Hoàng tử Harry Tài liệu về sức khỏe tâm thần ấn định ngày công chiếu

Lady Gaga, Glenn Close, v.v. để mở màn cho 'The Me You Can't See' trên Apple TV +.


Tài liệu về Hoàng tử Harry và Oprah: Đoạn giới thiệu được phát hành cho ‘The Me You Can’t See’ (VIDEO)

Glenn Close và Lady Gaga cũng xuất hiện trong loạt phim Apple TV + tập trung vào các vấn đề sức khỏe tâm thần.