Đêm chung kết mùa 1 của Midnight, Texas: Tình dục tốt, một con quỷ xấu và một Manfred có thể thay đổi

Fiji và Manfred đã tạm thời cứu thị trấn khi địa ngục xâm chiếm 'Nửa đêm, Texas,' nhưng với giá nào?


Đêm chung kết mùa 'Midnight, Texas': EP trêu chọc một kết thúc hủy diệt

'Kết thúc mùa giải khá đen tối - nghĩa đen là một cuộc tắm máu', nhà sản xuất điều hành Eric Charmelo nói.