Josh Flagg trở lại danh sách triệu đô Los Angeles để có thêm sự đối thủ với Josh Altman

Người überbroker cũng nói về việc đối phó với sự mất mát của bà ngoại, một lực lượng có ảnh hưởng trong cuộc sống của anh ta