Đã đến lúc chơi trò chơi Whodunit - 'Murder, She Wrote' trên Amazon Prime Video!

Một cái nhìn lại về loạt phim - hiện đang phát trực tuyến năm mùa - và những gì tác giả và ngôi sao của nó đã nói về sự bất ngờ của thập niên 80.