Buổi ra mắt sê-ri 'On My Block' của Netflix: The Kids Are Gonna Be Alright

'Chúng tôi đã nhấp vào đọc hóa học', diễn viên Jason Genao nói.


Nơi chúng tôi rời đi với 'On My Block'

Hành động mùa 3 đang diễn ra ngay tại nơi chúng tôi rời đi, vì vậy trước khi bạn nhảy vào hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu lại cho bạn về cốt truyện cho đến nay