Fox thông báo ‘Name That Tune’ với Jane Krakowski và Randy Jackson

Thêm vào đó, hãy xem đoạn giới thiệu đầu tiên.


Người dẫn chương trình ‘Name That Tune’ Jane Krakowski Belts Out Pat Benatar trong Finale Sneak Peek (VIDEO)

Xem người dẫn chương trình biểu diễn 'Hit Me With Your Best Shot' với ban nhạc gia đình do Randy Jackson chỉ huy.