Sê-ri ‘Kho báu quốc gia’ được báo trước sẽ xuất hiện tại Disney +

Benjamin Gates đang truyền ngọn đuốc cho Jess Morales, người mơ mộng trẻ tuổi người Latinh trong lần tưởng tượng lại này.