Lester Holt Xem trước NBC News Đặc biệt 'Đại dịch coronavirus'

Neo cũng chia sẻ những thay đổi đã xảy ra đằng sau hậu trường trong phòng tin tức.


'Tin tức hàng đêm': Lester Holt về lý do tại sao ông nói cá nhân về các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc

Cái neo của tin tức buổi tối của NBC đào sâu vào vai trò quan trọng của báo chí trong việc thông báo cho công chúng ngay bây giờ