‘Our Kind of People’: Yaya DaCosta rung chuyển mọi thứ trong đoạn giới thiệu của Fox (VIDEO)

Nhưng thế giới của cô ấy bị đảo lộn bởi một bí mật gia đình đen tối.