Bên trong Âm nhạc & Câu chuyện về 'Patsy & Loretta' trong Biopic Trọn đời

Việc sản xuất, với sự tham gia của Megan Hilty và Jessie Mueller, được quay tại các địa điểm nổi tiếng của Thành phố âm nhạc.


Đánh giá của Roush: 'Patsy & Loretta' là một cống nạp đúng đắn cho tình bạn nữ

Megan Hilty và Jessie Mueller tỏa sáng (và hát tuyệt vời) như những huyền thoại nhạc đồng quê trong bộ phim tiểu sử trọn đời.


Đáng xem: 'Kinh dị trên cây 30' của Simpsons, 'Thủ tướng của Watchmen', 'Patsy & Loretta' trên đời, 'Expedition Amelia'

Và đừng bỏ lỡ một tập phim mới của 'The Rookie'.