Xem Đoạn giới thiệu cho Sê-ri mới năm 2021 của Fox: ‘Bước nhảy vọt’, ‘Xoay vòng’ và hơn thế nữa (VIDEO)

'The Cleaning Lady' và 'Welcome to Flatch' cũng sẽ ra mắt Fox vào năm sau.