Chương trình 'Pose' mùa 1 của chúng tôi sẽ giới thiệu bạn trước mùa 2

Làm mới bản thân về nơi các nhân vật yêu thích của bạn rời đi trước khi loạt FX trở lại.


Billy Porter gọi 'Tiêu chuẩn kép' trong việc chọn nhân vật đồng tính

Ngôi sao 'Pose' được thiết lập để trở lại cho Phần 2 vào ngày 11 tháng 6.