3 thay đổi lớn trong việc khởi động lại 'Nhấn vận may' của ABC

Nhưng đừng lo lắng, những Whammys phiền phức đó sẽ trở lại.


Đáng xem: ‘Trek’ Duo: ‘Discovery’ in Prime Time & ‘Lower Decks’; RBG, Fancy Dogs và Murders được tôn vinh của ‘NewsHour’ trên HBO Max

Và đừng bỏ lỡ 'Cuộc trò chuyện Oprah' trên Apple TV +.