Netflix phát hành đoạn giới thiệu cho bộ phim đặc biệt của ‘Pretty Guardian Sailor Moon Eternal’

Usagi và những người bạn trở lại chiến đấu với các thế lực xấu xa.