Bộ khởi động lại ‘The Ren & Stimpy Show’ cho Comedy Central

Con chó và con mèo mang tính biểu tượng sẽ được tưởng tượng lại 'với một nhóm sáng tạo mới.'