FX đặt hàng hài kịch mới ‘Chó đặt chỗ’ từ Taika Waititi

Bộ phim hài dài nửa tiếng kể về bốn thanh thiếu niên bản địa sống ở Oklahoma.