On Set With Cast The Rook 'Cast: Chi tiết về bộ phim truyền hình gián điệp siêu nhiên mới (VIDEO)

Thêm vào đó, có được cái nhìn mở rộng độc quyền đầu tiên về loạt phim Starz có Emma Greenwell, Joely Richardson và Olivia Munn.