'Safari Live: The Gauntlet' của NatGeo Wild khiến người xem phải hành động ngay

Đó là 'phương tiện safari lớn nhất trên trái đất', EP Graham Wallington nói.