Chad Michael Murray & Aly Michalka Xem trước ‘Sand Dollar Cove’ của Hallmark

Các nhân vật của họ làm việc để cứu bến tàu thân yêu của thị trấn ... và tất nhiên, họ yêu nhau trong quá trình này.