Tài liệu ‘Sasquatch’ là một hành trình đen tối vào ‘Doanh nghiệp Backwoods Dope’

Holthouse nói: “Việc đặt câu hỏi về những vụ giết người chưa được giải quyết là một lần tung xúc xắc.