'Được lưu bởi Dan McKernan của Barn khi rời khỏi Tech để bắt đầu một khu bảo tồn động vật (VIDEO)

Video ngôi sao của Animal Planet trò chuyện với chúng tôi từ Barn Sanctuary cùng với một số con dê được giải cứu của anh ấy và chia sẻ những câu chuyện thoải mái trên TV của anh ấy.


Hành tinh động vật ‘Được cứu bởi chuồng trại’ chào đón lợn con và bê con bị bỏ rơi (VIDEO)

Nhóm Barn Sanctuary cũng bắt đầu xây dựng sân chơi cho những chú dê của trang trại.