TV thoải mái của tôi với ... 'Siêu thị Lauren Ash

Thêm vào đó, cô ấy thảo luận về podcast của mình 'Đưa ra cho ít hơn', đêm chung kết của chương trình và sự trở lại của 'She-Ra'.