'Sid & Judy': 3 sự kiện lớn từ phim tài liệu của Showtime

Các tài liệu thân mật nhìn vào sự nghiện ngập của Judy Garland và sự trở lại sự nghiệp muộn cùng với mối quan hệ của cô với người chồng Sid Luft.