Skip Bayless Talks Show Prep & Spbal Sparring With Shannon Sharpe trên 'Không thể tranh cãi'

Người dẫn chương trình, tác giả và nhà báo của 'Skip và Shannon: Không thể tranh cãi' cũng cho chúng ta những câu chuyện thể thao hàng đầu năm 2019 của anh ấy.