Cái nhìn đầu tiên: Olaf của Frozen sẽ đến với Sofia lần đầu tiên (ẢNH)

Hãy sẵn sàng cho người tuyết thân thiện xuất hiện trong một tập phim vào tháng Hai.