Đi vòng quanh thế giới trong 'Ai đó ăn Phil' mùa 3 (VIDEO)

Phil đang hướng tới Strasbourgesh, Chicago, London, Seoul và Montreal cho 'Khóa học thứ ba'.


Ngôi sao 'Somebody Feed Phil' của Netflix có được vợ anh ấy là Carole Baskin? (VIDEO)

Nhà sản xuất thực thi và nhà sản xuất đồ ăn nổi tiếng toàn cầu Phil Rosenthal đã giả mạo 'Vua'.