Reese Witherspoon và Jim Toth tham gia chương trình đặc biệt của chương trình 'Stand Up to Cancer'

Anthony Anderson, Sofia Vergara và Ken Jeong là những người dẫn chương trình.