Đáng xem: 'Tough as Nails', 'Statless' trên Netflix, '100' Prequel

Ngoài ra, đừng bỏ lỡ sự trở lại của 'The Soup.'