Câu chuyện về Chúa với Morgan Freeman có được tâm linh với 'Tiếng nói của Chúa'

Morgan Freeman đi khắp thế giới trong một hành trình khám phá tôn giáo cá nhân.