'Con hổ lén' lén lút: Nhân vật của Fred Willard 'Crackers' làm cho ra mắt của anh ấy (VIDEO)

Trong một cái nhìn lén độc quyền, thuật sĩ thông báo điều gì đó về mặt trăng.