Guy Fieri nói 'Giải đấu của các đầu bếp' giống như 'vận động viên hàng đầu'

Đầu bếp giám sát cuộc thi mới nhất của Food Network.