Đáng xem: Sorkin’s ‘Trial,’ Disney’s ‘Clouds’ Tearjerker, Amazon và ‘The Charter,’ Grammy Legends

Và đừng bỏ lỡ 'Grand Army' trên Netflix.